top of page

Hypnoscoaching Privat

Kan kombineras med coaching

  • 1 timma 30 minuter
  • 1 900 svenska kronor
  • Kullagatan

Beskrivning av tjänsten

Hypnoscoaching är ett kraftfullt redskap för att förändra beteende, tankar och vanor. Den stärker en persons självmedvetande och underlättar kommunikation. Du ska hitta egna lösningar för att läka dig själv, och hitta förmågorna du behöver för att läkas eller utvecklas. Om du till exempel har fastnat i en jobbig känsla eller i ett negativt beteende kan du förändra oönskade vanor och beteenden. Du kan ersätt negativa känslor med mer gynnsamma känslor som bidrar till möjlighet till förändring i livet. Hypnoscoaching kan användas för: Bli av med fobier Minska rädslor (ex flygrädsla, scenskräck) Beroendeavvänjning Avslappning och stresshantering Öka självförtroende och självkänsla Öka motivation Målsättning Förbättra sömn Idrottsprestationer Session: 90-180 min Hypnoscoachingen som används är baseras på Milton Erickson och Lars-Eric Uneståhls arbetssätt.


Kontaktuppgifter

  • Kullagatan 44, Helsingborg, Sverige

    0707189200

    katarina@ecoleadsweden.com


bottom of page